สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต.ห้วยโก๋น จ.น่าน กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี 8-9 พฤศจิกายน 2562

วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต.ห้วยโก๋น จ.น่าน กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี 8-9 พฤศจิกายน 2562กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ (สาขาวัดหนองป่าพง)

ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.น่าน

 

นำคณะโดยคุณศตนันทน์ เวชวิบูลย์สม และลูกศิษย์วัดเขาแผงม้าพร้อมด้วยญาติมิตร

วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัย 4 บำรุงไว้ในพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

วันเสาร์ที่  8  พฤศจิกายน  2562  ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12

                                         เวลา   10.00 น.                ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีและบริวาร

                                         เวลา   19.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                         เวลา   20.00 น.                ทำวัตรเย็นและเจริญพุทธมนต์ฉลองผ้าป่าสามัคคี

                                         เวลา   21.00 น.                ฟังธรรมเทศนา ตามสมควร

 

วันอาทิตย์ที่  9  พฤศจิกายน  2561   ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12

                                         เวลา   04.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                         เวลา   05.00 น.                ทำวัตรเช้า

                                         เวลา   09.00 น.                ถวายภัตตาหาร

                                         เวลา   11.30 น.                มอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท / รวม36 ทุน

                                         เวลา   13.00 น.                ถวายผ้าป่าสามัคคี

 ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและมอบทุนการศึกษา

ร่วมกันอธิษฐานจิตสร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เทอญ.

view