สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต.ห้วยโก๋น จ.น่าน กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี 27-28 ตุลาคม 2561

วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต.ห้วยโก๋น จ.น่าน กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี 27-28 ตุลาคม 2561กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ (สาขาวัดหนองป่าพง)

ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.น่าน

 

นำคณะโดยคุณณัฏฐพงศ์  วงษ์ธัญญการ และพนักงานบริษัท พี เอ เจ นิวเจเนอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยญาติมิตร

วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดและเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปของวัด

 

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

                                              วันเสาร์ที่  27  ตุลาคม  2561  แรม 3 ค่ำ เดือน 11

                                         เวลา   18.00 น.                ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีและบริวาร

                                         เวลา   19.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                         เวลา   20.00 น.                ทำวัตรเย็นและเจริญพุทธมนต์ฉลองผ้าป่าสามัคคี

                                         เวลา   20.30 น.                ฟังธรรมเทศนา ตามสมควรแก่เวลา

 

                                              วันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม  2561   แรม 4 ค่ำ เดือน 11

                                         เวลา   04.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                         เวลา   05.00 น.                ทำวัตรเช้า

                                         เวลา   08.00 น.                ถวายภัตตาหาร

                                         เวลา   10.00 น.                ถวายผ้าป่าสามัคคี

 ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคคี และอธิษฐานจิต

สร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เทอญ.

 

view