สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 14 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 14 พฤศจิกายน 2564


กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 164)

ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

นำคณะโดย: พล.ต.สมศักดิ์ และ ทต.ญ.วิเวียน ศรีสุพรรณดิฐ ครอบครัวและลูกศิษย์วัดเขาแผงม้าพร้อมญาติมิตร วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยรวมงานฉลองพระมหาเจดีย์ ที่สร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วัดเขาแผงม้า

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้


วันเสาร์ที่  13  พฤศจิกายน  2564  ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12

                                                   เวลา   09.00 น.          อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ ณ เจดีย์ชั้นหนึ่ง

                                                                     และตั้งผ้ากฐินสามัคคีและบริวาร

                                      เวลา   19.00 น.          นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                      เวลา   20.00 น.          ทำวัตรเย็นและเจริญพุทธมนต์ฉลององค์เจดีย์

                                                                     และผ้ากฐินสามัคคี

                                      เวลา   21.30 น.          ฟังพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลา


วันอาทิตย์ที่  14  พฤศจิกายน  2564   ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12

                                      เวลา   04.00 น.          นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                      เวลา   05.00 น.          ทำวัตรเช้า

                                      เวลา   08.00 น.          ถวายภัตตาหาร

                                      เวลา   10.00 น.          อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ณ มณฑป ชั้นบนสุด

                                                                     ของมหาเจดีย์เป็นเสร็จพิธี ต่อไปกล่าวคำถวายพระมหาดีย์

                                                                     และคำถวายผ้ากฐินสามัคคี ฟังสัมโมทนียกถาตามสมควรแก่เวลา

 

จึงขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมฉลองพระมหาเดดีย์และงานทอดกฐินสามัคคี และอธิษฐานจิต

สร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เทอญ.

view