สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 19 พฤศจิกายน 2566

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 19 พฤศจิกายน 2566


กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดเขาแผงม้า

(สาขาวัดหนองป่าพงที่ 164)

ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

นำคณะโดย:  พล.ต.สมศักดิ์ ศรีสุพรรณดิฐ พร้อมครอบครัวและลูกศิษย์วัดเขาแผงม้า พร้อมญาติมิตร วัตถุประสงค์ในการสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดเขาแผงม้า

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้


วันเสาร์ที่  18  พฤศจิกายน  2566  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12

วลา   09.00 น.         ตั้งผ้ากฐินสามัคคีและบริวาร ณ เจดีย์ชั้นหนึ่ง

เวลา   19.00 น.         นั่งสมาธิเจริญภาวนา

เวลา   20.00 น.          ทำวัตรเย็นและเจริญพุทธมนต์ฉลององค์เจดีย์และผ้ากฐินสามัคคี

เวลา   20.30 น.          ฟังพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลา


วันอาทิตย์ที่  19  พฤศจิกายน  2566   ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

วลา   04.00 น.          นั่งสมาธิเจริญภาวนา

เวลา   05.00 น.          ทำวัตรเช้า

เวลา   08.00 น.          ถวายภัตตาหาร

เวลา   10.00 น.          ประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคี และกล่าวคำถวายกุฏิพยาบาล สัมโมทนียกถาตามสมควรแก่เวลา รับพร เสร็จพิธี

 

ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และถวายกุฏิพยาบาล พร้อมทั้งอธิษฐานจิต

สร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เทอญ.

view