สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการกฐินสามัคคี วัดป่าสุญญตาราม ประเทศไอร์แลนด์ 17-18 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการกฐินสามัคคี วัดป่าสุญญตาราม ประเทศไอร์แลนด์ 17-18 พฤศจิกายน 2561


กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดป่าสุญญตาราม (สาขาวัดหนองป่าพง)

ประเทศไอร์แลนด์

 

นำคณะโดย: คุณสุชาดา หล่อสกุลสิทธ์ และลูกศิษย์วัดเขาแผงม้า พร้อมญาติมิตรคนไทยในปรเทศไอร์แลนด์ วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปซื้อที่ดินและก่อสร้างกุฏิพระ พร้อมเป็นค่าใช้จ่ายพระภิกษุสงฆ์ที่จำเป็น

 

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

                                     วันเสาร์ที่  17  พฤศจิกายน  2561  ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12

                          เวลา   18.00 น.                ตั้งองค์ผ้ากฐินสามัคคีและบริวาร

                          เวลา   19.00 น.                เจริญภาวนา

                          เวลา   20.00 น.                ทำวัตรเย็นและเจริญพุทธมนต์ฉลองผ้ากฐิน

                          เวลา   20.30 น.                ฟังธรรมเทศนา ตามสมควรแก่เวลา

 

                                    วันอาทิตย์ที่  18  พฤศจิกายน  2561   ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12

                          เวลา   05.00 น.                นั่งสมาธิและทำวัตรเช้า

                          เวลา   10.00 น.                บิณฑบาต บริเวณวัด

                          เวลา   11.00 น.                พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร ญาติโยมทานอาหาร

                          เวลา   12.00 น.                ถวายผ้ากฐินสามัคคี

 

ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี

และอธิฐานจิตสร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันกัน เทอญ.

 

view