สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการหล่อพระประธานและยกยอดฉัตรเจดีย์ วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 20-21 มกราคม 2561

กำหนดการหล่อพระประธานและยกยอดฉัตรเจดีย์ วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 20-21 มกราคม 2561


กำหนดการหล่อพระประธานและยกยอดฉัตรเจดีย์

ณ วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 164)

ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

นำคณะโดย: ญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาทุก ๆ ท่าน เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแผงม้า

เพื่อประดิษฐานพระประธานไว้ในองค์พระเจดีย์และยกยอดฉัตรเจดีย์อีก 9 ยอด เพื่อไว้ในพระพุทธศาสนา

 

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

                         วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2561  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3

                       เวลา   09.00 น.                เจริญภาวนา

                       เวลา   20.00 น.                เจริญพุทธมนต์

                       เวลา   20.30 น.                แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

 

                        วันอาทิตย์ที่  21  มกราคม  2561   ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3

                      เวลา   08.00 น.                ถวายภัตตาหารเช้า

                      เวลา   08.30 น.                พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

                      เวลา   10.00 น.                พิธีหล่อพระประธานและยกยอดฉัตรเจดีย์

ฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน ยกยอดฉัตรเจดีย์

และตั้งจิตอธิฐานในการบำเพ็ญความดีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 

view