สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อปฏิบัติทั่วไป (ภาคฤดูร้อน)

ข้อปฏิบัติทั่วไป (ภาคฤดูร้อน)

บิณฑบาต

 • นับจำนวนก้าวที่บิณฑบาต
 • นับจำนวนช้อน-ทัพพีที่โยมใส่
 • นับจำนวนหายใจเข้า-ออก
 • นับโยมใส่บาตร ชาย-หญิง (สำรวมมองในบาตร)

เวลาเดินจงกลมตอนเย็น

 • นับจำนวนก้าว
 • นับจำนวนหายใจเข้า-ออก
 • ถือน้ำปริ่มแก้วเดินไม่ให้น้ำหก + นับจำนวนความคิด (อดีต-อนาคต)


เวลาฉันอาหาร

 • นับจำนวนความคิด (อดีต-อนาคต)
 • นับจำนวนคำข้าว
 • นับจำนวนคำเคี้ยว
 • นับจำนวนคำกลืน
 • นับจำนวนเงยหน้าออกจากบาตร (กรณีที่เผลอเงยหน้า - เวลาฉันต้องสำรวมมองในบาตร)

วันโกน

 • สับแก่นขนุน
 • อบสมุนไพรตอนเย็น
 • ปลงผม (โกนใหญ่)

วันพระ

 • เนสัชชิก (ไม่รวมตอน 10.00 น. และ 14.00 น.)

ข้อวัตรพิเศษ

 • มุขวัตร 1 วัน
 • มุขวัตร 3 วัน
 • ฉันอาหารคลุกรวม (กับข้าว + เทนมผสม)

กิจกรรมพิเศษ (ไม่บังคับ)

 • สวดพระคาถาชินบัญชร 108 จบ ติดต่อกัน
 • เนสัชชิก 3 คืนติดต่อ
 • พุทโธเร็ว ๆ ให้ได้ 50,000 ครั้งต่อวัน.

--- ขอให้ทุก ๆ คนมีความสุขนะ อย่ายอมแพ้ต่อการปฏิบัติหละ ท้อได้แต่อย่าถอยนะ สู้ ๆ ---

view