สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ปกติ)

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ปกติ)


ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ปกติ)


03.30 น.          สัญญาณระฆังตื่น

04.00  น.         นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเช้า

05.20  น.         จัดสถานที่โรงฉัน + บิณฑบาต

                       - พระที่กับมาถึงวัดก่อน เทข้าวรวมและล้างบาตร เสร็จแล้วกวาดใบไม้

                       - บริเวณวัดเตรียมน้ำล้างเท้าหลวงพ่อมิตร

                       - จัดอาหารที่โรงครัว

08.00  น.         ตักอาหารที่โรงครัว

                        - ล้างบาตรเสร็จแล้วทำความสะอาดโรงฉันและกลับกุฏิส่วนตัว

                        - ทำความสะอาดบริเวณกุฏิทั้งภายนอกและภายใน

15.00 น.          สัญญาณระฆังทำกิจ + กวาดใบไม้บริเวณวัด

15.30 น.          ฉันน้ำปานะ + ทำความสะอาด

19.00 น.          สัญญาณระฆัง

19.30 น.          นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเย็น

21.00 น.          กลับกุฏิทำเพียรส่วนตัว และ จำวัด (นอน)หมายเหตุ

วันพระ             ไม่ทำวัตรเช้า (เพราะพระอบสมุนไพรเมื่อคืน)

วันโกนใหญ่       ซักผ้าจีวร ,ปลงผม ,อบสมุนไพร ,ไม่ทำวัตรเย็น

วันโกนเล็ก         อบสมุนไพร ,ไม่ทำวัตรเย็น

เข้าพรรษา         มีฟังพระวินัย + เนสัชชิก + เพิ่มข้อวัตรปฏิบัติพิเศษ


*** ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพง 164) -- พระอาจารย์มิตร

view