สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์


03.30 น.          สัญญาณระฆังตื่น.


04.00  น.         นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเช้า.


05.20  น.         จัดสถานที่โรงฉัน + บิณฑบาต

                        - พระที่กับมาถึงวัดก่อน เทข้าวรวมและล้างบาตร เสร็จแล้วกวาดใบไม้

                        - บริเวณวัดเตรียมน้ำล้างเท้าพระอาจารย์

                        - จัดอาหารที่โรงครัว.


07.40  น.         นั่งสมาธิ (ทำธุระส่วนตัวเสร็จ).


08.00  น.         ตักอาหารที่โรงครัว

                        - ล้างบาตรเสร็จแล้วทำความสะอาดโรงฉันและกลับกุฏิส่วนตัว

                        - ทำความสะอาดบริเวณกุฏิทั้งภายนอกและภายใน.


15.00 น.          สัญญาณระฆังทำกิจ + กวาดใบไม้บริเวณวัด + จัดที่ฉันน้ำปานะ ฯลฯ.


15.30 น.          ฉันน้ำปานะ + ทำกิจส่วนที่ยังไม่เสร็จ.


19.00 น.          สัญญาณระฆัง.


19.30 น.          นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเย็น.


21.00 น.          กลับกุฏิทำเพียรส่วนตัว และ พักผ่อน.หมายเหตุ


วันพระ             ไม่ทำวัตรเช้า (เพราะพระอบสมุนไพรเมื่อคืน)


วันโกนใหญ่       ซักผ้าจีวร ,ปลงผม ,อบสมุนไพร ,ไม่ทำวัตรเย็น


วันโกนเล็ก         อบสมุนไพร ,ไม่ทำวัตรเย็น


เข้าพรรษา         มีฟังพระวินัย + เนสัชชิก + เพิ่มข้อวัตรปฏิบัติพิเศษ***  ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ***

view