สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระเบียบการปฏิบัติในการบรรพชา-อุปสมบท

ระเบียบการปฏิบัติในการบรรพชา-อุปสมบท


ระเบียบการปฏิบัติในการบรรพชาอุปสมบท (วัดเขาแผงม้า)


1.   บุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามอุปสมบทวิธี เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดีสมควรแก่สมณวิสัย

2.   มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฎิบัติธรรมอย่างแท้จริง

3.   ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

4.   เป็นผู้อยู่ง่ายและกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตัวเองและบุคคลอื่น

5.   เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เชื่อฟังอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ทุกคน

6.   เข้าเป็นผ้าขาวถือศีล 8 เพื่ออบรมธรรมและฝึกหัดขานนาคก่อนบรรพชา-อุปสมบท 5-7 วัน

7.   จะต้องอุปสมบทอย่างน้อย 1 เดือน และอยู่เป็นผ้าขาวถือศีล 8 หลังลาสิกขา 3 วันจึงกลับบ้านได้

      ** ในกรณีเข้าพรรษา ต้องอยู่ถึง งานกฐินประจำปี รวมประมาณเกือบ 4 เดือน (ถึงก่อนลอยกระทง)

      ** ในกรณีโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่  (ภาคฤดูร้อน) ม.จุฬา ฯ ต้องอยู่ครบตามโครงการ

8.   ห้ามใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาบรรพชา-อุปสมบทเด็ดขาด

9.   ห้ามเสพสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ฯลฯ + ห้ามมีอาหารต่าง ๆ ภายในกุฏิ + ห้ามสะสมปัจจัย (เงิน)

10. ห้ามฉันอาหารหลังเที่ยง (ฉันมื้อเดียว 8 โมงเช้า + น้ำปานะ 16.00 น.)


หมายเหตุ

-  ควรมาคุยรายละเอียดก่อน หรือสามารถสอบถามหลวงพ่อมิตรก่อนได้ที่ watkpm@gmail.com

view