สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระเบียบการปฏิบัติในการบรรพชา-อุปสมบท

ระเบียบการปฏิบัติในการบรรพชา-อุปสมบทระเบียบการปฏิบัติในการบรรพชาอุปสมบท (วัดเขาแผงม้า)1.  บุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามอุปสมบทวิธี เป็นสุภาพชน มีความประพฤดีสมควรแก่สมณวิสัย.


2.  มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฎิบัติธรรมอย่างแท้จริง.


3.  ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง.


4.  เป็นผู้อยู่ง่ายและกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตัวเองและบุคคลอื่น.


5.  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เชื่อฟังอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ทุกคน.


6.  เข้าเป็นผ้าขาวถือศีล 8 เพื่ออบรมธรรมและฝึกหัดขานนาคก่อนบรรพชา-อุปสมบท 5-7 วัน.


7.  จะต้องอุปสมบทอย่างน้อย 1 เดือน และอยู่เป็นผ้าขาวถือศีล 8 หลังลาสิกขา 3 วันจึงกลับบ้านได้


     ในกรณีเข้าพรรษา ต้องอยู่ถึง งานกฐินประจำปี รวมประมาณเกือบ 4 เดือน (ถึงก่อนลอยกระทง)


     ในกรณีโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่  (ภาคฤดูร้อน) ม.จุฬา ฯ ต้องอยู่ครบตามโครงการ


8.   ห้ามใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาบรรพชา-อุปสมบทเด็ดขาด.


9.   ห้ามเสพสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ฯลฯ + ห้ามมีอาหารต่าง ๆ ภายในกุฏิ + ห้ามสะสมปัจจัย (เงิน).


10. ห้ามฉันอาหารหลังเที่ยง (ฉันมื้อเดียว 8 โมงเช้า + น้ำปานะ 15.30 น.).หมายเหตุ -- ควรมาคุยรายละเอียดก่อน หรือสามารถสอบถามหลวงพ่อมิตรก่อนได้ที่


                  watkhaophaengma@hotmail.com

view