สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 26-27 ตุลาคม 2562

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 26-27 ตุลาคม 2562กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 164)

ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

นำคณะโดย: พล.ต.สมศักดิ์ และ ทต.ญ.วิเวียน ศรีสุพรรณดิฐ และลูกศิษย์วัดเขาแผงม้าและญาตมิตร

วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างมหาเจดีย์ ที่สร้างอยู่ ณ วัดเขาแผงม้า

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 


วันเสาร์ที่  26  ตุลาคม  2562  แรม 13 ค่ำ เดือน 11

                                          เวลา   10.00 น.                ตั้งองค์ผ้ากฐินสามัคคีและบริวาร

                                          เวลา   19.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                          เวลา   20.00 น.                ทำวัตรเย็น และเจริญพุทธมนต์ฉลองผ้ากฐินสามัคคี

                                          เวลา   21.30 น.                ฟังธรรมเทศนา ตามสมควร

 

วันอาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  2562   แรม 14 ค่ำ เดือน 11

                                          เวลา   04.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                          เวลา   05.00 น.                ทำวัตรเช้า

                                          เวลา   08.00 น.                ถวายภัตตาหาร

                                          เวลา   10.00 น.                ถวายผ้ากฐินสามัคคี

 

ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และอธิฐานจิต

สร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เทอญ.

view