สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 17-18 ตุลาคม 2563

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 17-18 ตุลาคม 2563กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 164)

ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

นำคณะโดย: พล.ต.สมศักดิ์ และ ทต.ญ.วิเวียน ศรีสุพรรณดิฐ และลูกศิษย์วัดเขาแผงม้าพร้อมญาติมิตร

วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างมหาเจดีย์ ที่สร้างอยู่ ณ วัดเขาแผงม้า

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 


วันเสาร์ที่  17  ตุลาคม  2563  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12

                                          เวลา   10.00 น.                ตั้งองค์ผ้ากฐินสามัคคีและบริวาร

                                          เวลา   19.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                          เวลา   20.00 น.                ทำวัตรเย็น สวดมนต์ ฉลองผ้ากฐินสามัคคี

                                          เวลา   21.00 น.                ฟังธรรมเทศนา ตามสมควร

 

วันอาทิตย์ที่  18  ตุลาคม  2563   แรม 2 ค่ำ เดือน 12

                                          เวลา   04.00 น.                ทำวัตรเช้า

                                          เวลา   08.00 น.                ถวายภัตตาหาร

                                          เวลา   10.00 น.                ถวายผ้ากฐินสามัคคี

                                          เวลา   10.30 น.                ถณะสงฆ์อนุโมทนาและให้พร

                                          เวลา   11.00 น.                เสร็จพิธี

 

จึงขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และอธิฐานจิต

สร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เทอญ.

view