สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 10-11 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการกฐฺินสามัคคี วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 10-11 พฤศจิกายน 2561กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 164)

ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

นำคณะโดย: นายอริยะ  จิรวรา-ครอบครัว และลูกศิษย์วัดเขาแผงม้าและญาตมิตร

วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างมหาเจดีย์ ที่สร้างอยู่ ณ วัดเขาแผงม้า

ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 


                                             วันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน  2561  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12

                                          เวลา   09.00 น.                ตั้งองค์ผ้า กฐินสามัคคี และบริวาร

                                          เวลา   19.00 น.                เจริญภาวนา

                                          เวลา   20.00 น.                ทำวัตรเย็น และเจริญพุทธมนต์ฉลองผ้ากฐิน

                                          เวลา   20.30 น.                ฟังธรรมเทศนา ตามสมควรแก่เวลา

 

                                              วันอาทิตย์ที่  11  พฤศจิกายน  2561   ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

                                          เวลา   04.00 น.                นั่งสมาธิเจริญภาวนา

                                          เวลา   05.00 น.                ทำวัตรเช้า

                                          เวลา   08.00 น.                ถวายภัตตาหาร

                                          เวลา   10.00 น.                ถวายผ้ากฐินสามัคคี

 

ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และอธิฐานจิต สร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เทอญ.

 

view