สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ภาคฤดูร้อน)

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ภาคฤดูร้อน)


ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ภาคฤดูร้อน)


03.30 น.          สัญญาณระฆังตื่น

04.00  น.         นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเช้า

05.30  น.         จัดสถานที่โรงฉัน + บิณฑบาต

                       - พระที่กับมาถึงวัดก่อน เทข้าวรวมและล้างบาตร เสร็จแล้วกวาดใบไม้

                       - บริเวณวัดเตรียมน้ำล้างเท้าหลวงพ่อมิตร

                       - จัดอาหารที่โรงครัว

08.00  น.         ตักอาหารที่โรงครัว

                       - ล้างบาตรเสร็จแล้วทำความสะอาดโรงฉันและกลับกุฏิส่วนตัว

                       - ทำความสะอาดบริเวณกุฏิทั้งภายนอกและภายใน

10.00 น.          ศึกษาธรรมวินัย 1 ช.ม.

13.00 น.          ฝึกสมาธิ 2 ช.ม.

15.00 น.          สัญญาณระฆังทำกิจ กวาดใบไม้บริเวณวัด

16.00 น.          ฉันน้ำปานะ + ทำความสะอาด

17.00 น.          เดินจงกรม 1 ช.ม.

18.30 น.          สัญญาณระฆัง

19.00 น.          นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเย็น

21.00 น.          กลับกุฏิทำเพียรส่วนตัว และ จำวัด (นอน)


หมายเหตุ

วันพระ             ไม่ทำวัตรเช้า (เพราะพระอบตัวเมื่อคืน) + กลางคืนเนสัชชิก (ไม่นอน)

วันโกนใหญ่      ซักผ้าจีวร,ปลงผม,อบสมุนไพร,หยุดทำวัตรเย็น

วันโกนเล็ก        อบสมุนไพร,หยุดทำวัตรเย็น


*** ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพง 164) -- พระอาจารย์มิตร

view