สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ภาคฤดูร้อน)

ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ภาคฤดูร้อน)ตารางเวลาการทำกิจของสงฆ์ (ประจำปีภาคฤดูร้อน)


03.00 น.          สัญญาณระฆังตื่น.

03.30  น.         นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเช้า.

05.00  น.         จัดสถานที่โรงฉัน + บิณฑบาต.

                        - พระที่กับมาถึงวัดก่อน เทข้าวรวมและล้างบาตร เสร็จแล้วกวาดใบไม้.

                        - บริเวณวัดเตรียมน้ำล้างเท้าพระอาจารย์.

                        - จัดอาหารที่โรงครัว.

07.40  น.         นั่งสมาธิ (ทำธุระส่วนตัวเสร็จ).

08.00  น.         ตักอาหารที่โรงครัว.

                        - ล้างบาตรเสร็จแล้วทำความสะอาดโรงฉันและกลับกุฏิส่วนตัว.

                        - ทำความสะอาดบริเวณกุฏิทั้งภายนอกและภายใน.

10.00 น.          ศึกษาธรรม 1 ช.ม.

14.00 น.          นั่งสมาธิ 1 ช.ม.

15.00 น.          สัญญาณระฆังทำกิจ กวาดใบไม้บริเวณวัด + จัดที่ฉันน้ำปานะ ฯลฯ.

16.00 น.          ฉันน้ำปานะ + ทำกิจส่วนที่ยังไม่เสร็จ.

17.00 น.          เดินจงกรม 1 ช.ม.

18.30 น.          สัญญาณระฆัง.

19.00 น.          นั่งสมาธิ 1 ช.ม. + สวดมนต์ทำวัตรเย็น.

21.00 น.          เดินจงกรม 1 ช.ม.

22.00 น.          กลับกุฏิทำเพียรส่วนตัว และ นอน (จำวัด).
 
หมายเหตุ        13 - 15 เม.ย. สรงน้ำพระ (วันสงกรานต์).

ทุกวันศุกร์         ทำความสะอาดที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมญาติโยม.

วันพระ             ไม่ทำวัตรเช้า (เพราะพระอบตัวเมื่อคืน) + เนสัชชิก.

วันโกนใหญ่       ซักผ้าจีวร ,ปลงผม ,อบสมุนไพร ,หยุดทำวัตรเย็น.

วันโกนเล็ก        อบสมุนไพร ,หยุดทำวัตรเย็น.


    *** ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม     วัดเขาแผงม้า (สาขาวัดหนองป่าพง 164) -- พระอาจารย์มิตร ***

 

view